Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av polisväsendets tjänstemän och budgeten för deras löner.

Finsk beskrivning

poliisin virkamiehistö, poliisilaitoksen menosääntö, budjetti

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Andra språk

Dåtida finska poliisin vuosirahansääntö