Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av guvernören (landshövdingen) från 1837 fastslagna regler för hur polismyndigheten i länet skulle gå till väga för att upprätthålla ordning och säkerhet på landsbygden och i städerna.

Finsk beskrivning

poliisisääntö

Kuvernöörin eli maaherran vahvistamat säännöt siitä, kuinka poliisiviranomaisen tulee toimia järjestyksen ylläpitämiseksi maaseudulla ja kaupungeissa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 697.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1915): 771 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare