Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De allmänna nödvändiga reglerna för polismyndighetens verksamhet och ordningens upprätthållande i städer, köpingar och tätorter.

Finsk beskrivning

poliisijärjestys

Kaupungin ja maaseudun poliisiasian hoitoa säätelevät määräykset.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 697.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 270.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1915): 771 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare