Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I poliskammare polismästarens högra hand och ersättare vid jäv eller frånvaro, senare tjänsteman under chefen för stadspolisen, indelad i äldre och yngre, som biträdde i handledningen och övervakningen av polispersonalens tjänsteutövning. Polismästaradjointer började förekomma särskilt efter 1849. De utnämndes av generalguvernören. I mindre poliskammare eller stadspolis sköttes uppgifterna av sekreteraren. Polismästaradjointen kallades också underpolismästare.

Finsk beskrivning

apulaispoliisimestari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 124 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 865. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2 (adjoint) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: 45/ 114: § 1–2, 6, 45: 52–53, 61 .