Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen Central- eller instruktionspolisen, en polisavdelning vid stadspolisen i Helsingfors från och med 1903, som ansvarade för poliskonstaplarnas utbildning och vid behov biträdde ordningspolisen och spaningspolisen. Centralpolisen övervakade också anstalterna för kollektivtrafiken. Enheten blev efter 1918 en del av Detektiva centralpolisen.

Finsk beskrivning

keskuspoliisi, keskus- eli opetuspoliisi

Vuodesta 1918 osa etsivää keskuspoliisia (EK).

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 66.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: nr 45/ 114: § 13, 63: 54, 63 .

Andra språk

Dåtida finska opetuspoliisi

Synonymer

Central- eller instruktionspolisen
Instruktionspolisen