Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av tre sektioner inom skyddskårernas huvudstab. Till centralsektionen hörde administrativa avdelningen, räkenskapsavdelningen och registratorskontoret.

Finsk beskrivning

keskusjaosto (suojeluskunnat)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 320.