Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som förvaltade och redovisade de medel som skyddskårsorganisationen beviljats av staten. Räkenskapsavdelningen hörde till centralsektionen inom skyddskårernas huvudstab.

Finsk beskrivning

talousosasto (suojeluskunnat)

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 320.

Andra språk

Inga termer på andra språk