Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1880-talet tjänstebeteckning för chefen för ett ämbetsverks räkenskapsgranskande avdelning eller avdelningskontor. En dylik fanns bl.a. vid Poststyrelsens räkenskapsavdelning och vid Post- och telestyrelsens räkenskapsbyrå, senare vid ett av Ekonomiavdelningens revisionskontor.

Finsk beskrivning

ylitilintarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 780 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930: 357 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940: 332 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 447 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 1010.