Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom (det provisoriska) Livsmedelministeriet. En räkenskapsavdelning, som bestod av en kamrerare och en kammarförvant, fanns även vid Byggnadsstyrelsen.

Finsk beskrivning

kirjanpito-osasto (elintarveministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 73 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 75; 1950.

Andra språk

Inga termer på andra språk