Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid kollegialt ämbetsverk som ansvarade för räkenskapsföringen och, i mera begränsad utsträckning, den ekonomiska förvaltningen. Kollegiekamreren förestod ofta en särskild räkenskapsavdelning kallad kamrerarkontor, kammarkontor eller kameral byrå.

Finsk beskrivning

kollegiokamreeri

Virkamies keskusvirastossa, vastuualueena kirjanpito ja suppeammassa mittakaavassa myös taloushallinto. Kollegiokamreeri oli usein erityisen kamreerikonttoriksi, kamarikonttoriksi tai kameraaliseksi toimistoksi kutsutun tilosaston esimies.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 814.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 178, 183.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kollegikamreeri

Synonymer

kollegiekamrerare