Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ämbetsverk bestående av minst tre beslutsfattande ämbetsmän, av vilka en verkar som ordförande, och där besluten fattas gemensamt, vid oenighet genom omröstning. Motsats: chefsstyrt ämbetsverk.

Finsk beskrivning

kollegiaalinen virasto

Källor

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 46–47.