Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att skilja en ämbets- eller tjänsteman från tjänsten, även om att från en myndighets sida upplösa enskilt rättsförhållande, det vill säga att avstänga eller befria en part från tjänsteprestationer.

Finsk beskrivning

vapauttaa tehtävistä, erottaa virasta

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska erottaa virasta, antaa ero virasta

Synonymer

avsättning