Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegialt ämbetsverk grundat 1948 under Finansministeriet. Statens revisionsverk hade i uppgift att ansvara för bokföring och revision av statshushållningen, användningen av statsunderstöden och övervakningen av bolag med statlig aktiemajoritet, med viss domsrätt över ämbetsområdet. Beslutanderätten utövades av ett revisionsråd, medan åtalsrätten, på detta råds anmälan, sköttes av allmänna åklagaren vid Högsta förvaltningsdomstolen. Statens revisionsverk ersatte Revisionsverket.

Finsk beskrivning

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1947: nr 967: § 1–3: 1501–1502 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1947: nr 969: §1–2, 10: 1505, 1507 .

Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824-1974 , Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto 1974 .