Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ som 1867–1906 skötte revisionsverksamheten vid Finlands Bank och som bestod av fyra ordinarie revisorer som var och en representerade ett stånd. Varje ordinarie medlem hade tre suppleanter.

Finsk beskrivning

Suomen Säätyjen pankkireviisorit

Elin, joka vastasi tilintarkatustoiminnasta Suomen Pankissa ja joka koostui neljästä kutakin säätyä edustavasta vakituisesta reviisorista. Jokaisella vakijäsenellä oli kolme kolme varamiestä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid