Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledningsorgan för Finlands Bank. Direktionen bestod av ett antal direktörer av vilka en var ordförande. Besluten fattades genom röstning. Om röstningen var jämn avgjorde ordförandes röst. Direktionen ledde Finlands Banks huvudkontor.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin johtokunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Kuusterä, Antti & Juha Tarkka , Suomen Pankki 200 vuotta , Helsinki: Otava 2014 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , 8: 449-450.