Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledningen för en bankinrättning. Benämningen användes särskilt om direktionen för Finlands Bank.

Finsk beskrivning

pankin johtokunta

Pankkilaitoksen johto. Nimitystä käytettiin erityisesti Suomen Pankin johdosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1058.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/