Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Finlands Banks huvudkontor. År 1897 var ombudsmannen den näst högste tjänstemannen vid huvudkontoret efter sekreteraren.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin asiamies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Kuusterä, Antti & Juha Tarkka , Suomen Pankki 200 vuotta , Helsinki: Otava 2014 .