Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Riksbankens huvudkontor och chef för bankofullmäktiges expedition.

Finsk beskrivning

pankkisihteeri*

Ruotsin kansallispankin pääkonttorin virkamies ja pankkivaltuustontoimituskunnan päällikkö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.