Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åsättande av bankovärdi.

Finsk beskrivning

omaisuuden hinta-arvion tekeminen

Källor

Inga källor