Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Permanent utskott vid svenska riksdagen efter 1772. I utskottet var samtliga stånd representerade.

Finsk beskrivning

Pankkivaliokunta

Pysyvä valiokunta Ruotsin valtiopäivillä vuodesta 1772 lähtien. Kaikki säädyt olivat edustettuina valiokunnassa.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 218.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 34.

Andra språk

Dåtida finska Pankkivaliokunta