Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Riksens ständers bank 1681–1864.

Finsk beskrivning

Pankkiviskaalikonttori

Valtakunnan Säätyjen Pankin konttori 1681–1864

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1681–1809
(i Sverige 1864)

Synonymer

Bankofiskalskontoret
Riksens ständers bankofiskalskontor

Se vidare