Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen högelige ständernas bankodeputerade, de sex–sju av riksdagen förordnade personerna som förvaltade Riksens ständers bank.

Finsk beskrivning

Valtakunnan säätyjen pankkivaltuusto*

Kuusi tai seitsemän valtiopäivien nimittämää henkilöä, jotka valvoivat Valtakunnan säätyjen pankkia.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 182 (fullmäktig).

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1668–1809
(i Sverige 1866)

Synonymer

bankofullmäktige
deputerade och bankofullmäktige
Riksens ständers bancofullmäktige
Riksens ständers bankofullmäktige