Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Järnvägsstyrelsens banavdelning. Kontoret, som leddes av en bandirektörsadjoint, utförde bl.a. beräkningar och ritningar för underhålls- och byggnadsarbeten och bokförde banavdelningens utgifter. Bankontoret bytte år 1922 namn till Banbyrån.

Finsk beskrivning

ratakonttori

Rautatiehallituksen rataosaston konttori, jota johti apulaisratapäällikkö. Se valmisti laskemia ja piirroksia ylläpito- ja rakennustöitä varten sekä piti kirjaa rataosaston kuluista. Vuonna 1922 nimi vaihdettiin ratatoimistoksi.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1904, 1905 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32 .