Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden av regenten beviljat handelsprivilegium eller verksamhetsmonopol. Privilegiet utfärdades 1657 åt Växelbanken, under 1700-talet åt Ostindiska kompaniet. Sedan självständighetstiden ett av statsmakten meddelat berättigande att utöva viss ekonomisk verksamhet, som dessförutan inte skulle vara tillåten.

Finsk beskrivning

pankkioktroi

valtalupa pankkitoiminnan harjoittamiseen; Hallitsijan myöntämä kauppa- tai toimintaprivilegio Ruotsin vallan aikana. Tällainen valtalupa laadittiin 1657 Växelbankenille, 1700-luvulla Itä-Intian kauppakomppanialle.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 490. http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/