Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen var handeln fri. Handelsprivilegier började förekomma i mitten av 1200-talet när kungamakten konsoliderades. Handelsprivilegierna indelades i två grupper: sådana som beviljades utländska köpmän och städer samt sådana som beviljades stånd i det egna landet.

Finsk beskrivning

kauppaprivilegio*,

kaupankäyntiin annettu etuoikeus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 130ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk