Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av statsledningen beviljat tillstånd att bedriva viss näringsverksamhet, särskilt bankverksamhet. Under svenska tiden beviljades från 1700-talet handelsprivilegium eller verksamhetsmonopol under denna benämning, till exempel åt Ostindiska kompaniet eller Riksbanken. Oktrojer beviljades under autonoma tiden särskilt inom bankverksamhet. Under autonoma tiden användes ordet också om av regenten beviljat tillstånd att verka under en viss mandatperiod. Under autonomin användes ”oktroj” om (treårig) mandatperiod vid Kejserliga senaten för Finland, senatsoktroj, utfärdad genom (kejserligt) oktrojmanifest.

Finsk beskrivning

valtalupa, senaatin mandaatti

Valtion johdon myöntämä lupa harjoittaa tiettyä elinkeinoa, erityisesti pankkitoimintaa. Ruotsin vallan aikana termiä käytettiin esimerkiksi Itä-Intian komppanialle tai keskuspankille myönnetyistä kauppa- tai toimintaprivilegioista. Autonomian aikana termiä käytettiin myös senaatin jäsenten kolmivuotisesta mandaatista.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 490. http://runeberg.org/pieni/

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 , 249.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 75.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 46.

Andra språk

Franska octroi
Dåtida finska valtalupa; valtalupa-aika