Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidvis en avdelning vid Ministeriet för utrikesärendena. Från ministeriets grundande 1918 fanns en handelsavdelning, som ett par år senare benämndes handelspolitiska avdelningen för att 1923 uppgå i avdelningen för politiska och handelsärenden. År 1932 avskildes på nytt en separat avdelning för handelspolitiska ärenden som under perioden 1935–1939 var uppdelad i ytterligare två avdelningar: avdelningen för handelsfördragsärenden och avdelningen för ekonomiskt-politiska ärenden, vilka vardera hade en byrå till sitt förfogande: byrån för handelsfördragsärenden och byrån för ekonomiskt-politiska ärenden. Byråerna hade tidigare varit, och var senare, förenade i byrån för handelspolitiska ärenden. Under handelspolitiska avdelningen lydde också Ekonomiska informationsbyrån, som åren 1935–1939 sorterade under avdelningen för ekonomiskt-politiska ärenden.

Finsk beskrivning

kauppapoliittinen osasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 63, 1919–1950 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

1920–1923
1932–1934
1940–

Synonymer

avdelningen för handelspolitiska ärenden