Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig handelstjänsteman som under perioden 1835–1917 hade i uppgift att bevaka finska köpmäns, skeppares och näringsidkares intressen samt att tjänstgöra som deras ombud i tullen och övriga ryska ämbetsverk. Enligt förordningen om handelsrelationer mellan Finland och Ryssland skulle en handelsombudsman finnas i S:t Petersburg och Tallinn. Liknande tjänster inrättades 1836 i Riga, Kronstadt och Odessa. Handelsombudsmannen var underställd ministerstatssekreteraren och rapporteringsskyldig till honom och generalguvernören. Handelsombudsmännen lydde från självständigheten 1917 under Handels- och industriexpeditionen.

Finsk beskrivning

kauppa-asiamies

Valtiollinen kauppa-asioita hoitava virkamies vuosina 1835–1917, jonka tehtävänä oli valvoa suomalaisten kauppiaiden, laivurien ja elinkeinonharjoittajien etuja sekä toimia heidän edustajanaan tullissa ja venäläisissä virastoissa.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 12 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 193,145.

Andra språk

Dåtida finska kauppa-asiamies

Synonymer

finsk handelsombudsman