Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ena av Kommerskollegiums två divisioner som beredde ärenden rörande handel och sjöfart för beslut i kollegiets plenum. Divisionen förestods av kommerseråd med två assessorer som bisittare samt en kommissarie.

Finsk beskrivning

Kauppa- ja merenkulkuosasto

Toinen kauppakollegion osastoista, jonka tehtävänä oli valmistella kauppaa ja merenkulkua koskevia asioita kollegion täysistuntoa varten.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 203.