Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ena av Kommerskollegiums två beredande divisioner, under ledning av ett kommerseråd med två assessorer som bisittare samt en kommissarie, och som från och med år 1770 beredde de till kollegiet hörande ärenden, innan de avgjordes i kollegiets plenum.

Finsk beskrivning

Manufaktuuri- ja käsityöosasto

Toinen kauppakollegion kahdesta valmistelevasta osastosta. Siihen kuului johtavana virkamiehenä kauppaneuvos kahden asessorin avustamana sekä asioita valmisteleva komissaari.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 201.