Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av Kommerskollegium, i ställning under kommerseråden.

Finsk beskrivning

kauppa-asessori

kauppakollegion jäsen

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 150.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1651–1680
1711–1809
(i Sverige 1891)

Synonymer

kommersieassessor