Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgmästare som skötte ärenden rörande handeln i en stad. Ibland kombinerades posten med andra ansvarsområden och kallades då handels- och politiborgmästare, eller justitie- och kommersborgmästare. Kommers- eller handelsborgmästare förekom i större städer, där flera borgmästare delade ansvaret för stadens högsta ledning. I Åbo började handelsborgmästaren på 1700-talet benämnas kommunalborgmästare. I Gamla Finland förekom benämningen kommersborgmästare endast sporadiskt.

Finsk beskrivning

kauppapormestari

Kaupungin kauppaa koskevia asioita hoitanut pormestari.

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Kommerzbürgermeister. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Adolf Fredrik Justander, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8982

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1189. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 329. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund , 198.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 562, 573, 622.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 222.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska burgomistr dlja kommerčeskich del
Dåtida finska kauppapormestari
Tyska Kommerzbürgermeister

Synonymer

handelsborgmästare
kommerseborgmästare