Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Adolf Fredrik Justander, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8982


K

Borgmästare som skötte ärenden rörande handeln i en stad. Ibland kombinerades posten med andra ansvarsområden och kallades då handels- och politiborgmästare, eller justitie- och kommersborgmästare. Kommers- eller handelsborgmästare förekom i större städer, där flera borgmästare delade ansvaret för stadens högsta ledning. I Åbo började handelsborgmästaren på 1700-talet benämnas kommunalborgmästare. I Gamla Finland förekom benämningen kommersborgmästare endast sporadiskt.