Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokollförare vid Kommerskollegiums plenum som kontrollerade närvaroplikten som var obligatorisk som för kollegiets president. Kommersnotarien bisattes av en vicenotarie.

Finsk beskrivning

kauppanotaari

Kauppakollegion täysistunnon pöytäkirjanpitäjä, jonka tehtävänä oli myös valvoa läsnäolovelvollisuuden noudattamista. Hänen sijaisenaan toimi varanotaari.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 209.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 243 (notarie).

Andra språk

Dåtida finska kauppanotarius, kauppanortari

Se vidare