Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Kommerskollegium.

Finsk beskrivning

kauppakomissaari

Kauppakollegion virkamies.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 150.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

commersiikommissarie
kommerciekommissarie