Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Kommerskollegium under 1700-talet som hade i uppdrag att handlägga rättegångs- och brottmål inom handel och industri.

Finsk beskrivning

oikeusosasto (kauppakollegio)

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk