Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Kommerskollegium utfärdat provisoriskt nationalitetsdokument för utländskt fartyg i främmande hamn, som övergick till att segla under svensk flagg. Interimsfribrevet var i kraft tills fartyget nådde svensk hamn.

Finsk beskrivning

aluksen väliaikainen kansallisuustodistus

Kauppakollegion laatima väliaikainen kansallisuustodistus ulkomaiselle alukselle, joka siirtyi Ruotsin lipun alle. Oli voimassa, kunnes alus saavutti ruotsalaisen sataman.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 767. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk