Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagsutskott som under frihetstiden förberedde ärenden angående handel och sjöfart. Benämningen användes också om den särskilda avdelning i Kammar-, ekonomi- och kommersedeputationen som ansvarade för samma uppgifter, vanligen kallad Kommerseutskottet.

Finsk beskrivning

kauppavaliokunta

Valtiopäivien valiokunta, joka vapauden aikana valmisteli kauppaa ja merenkulkua koskevia asioita. Samaa nimitystä käytettiin myös samoja tehtäviä hoitavasta kamari-, talous- ja kauppavaliokunnan osastosta, jota yleensä kutsuttiin nimellä ”Kommerseutskottet”.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 195.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/