Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Alfabetiskt register över näringsidkarna i landet. Handelsregistret fördes 1895–1918 av Industristyrelsen, 1918–1926 av Handels- och industristyrelsen, 1926–1942 av Handels- och industriministeriet och därefter av Patent- och registerstyrelsen. Anmälningen till registret gjordes i städerna hos magistraten eller i ordningsrätten, på landsbygden hos kronofogden.

Finsk beskrivning

kaupparekisteri

Maan elinkeinonharjoittajista laadittu rekisteri aakkosjärjestyksessä. Kaupparekisteriä piti vuosina 1895–1918 Teollisuushallitus, 1918–1926 Kauppa- ja teollisuushallitus, 1926–1942 kauppa- ja teollisuusministeriö ja sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 146.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 88–89.