Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I städerna i Gamla Finland benämning på rådman som saknade juridisk utbildning.

Finsk beskrivning

kauppiasraatimies

raatimies, jolla ei ollut juridista koulutusta (Vanha Suomi)

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 307.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 121.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Synonymer

köpmansrådman

Se vidare