Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet som infördes på 1600-talet och som användes om borgmästare och rådman som saknade kunskaper i lagfarenhet och juridisk bildning, motsvarande politiborgmästare och politirådman. Epitetet användes även i Gamla Finland och gällde bl.a. handelsrådmän.

Finsk beskrivning

lakia osaamaton raatimies, kauppiasraatimies

1600-luvulla käytössä ollut epiteetti, jota käytettiin juridista koulutusta vailla olleista raatimieshistä ja pormestareista, kuten kauppiasraatimiehistä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska illitteraatti

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)