Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstefel bland uppbördsmän: svek, bedrägeri mot stat eller enskild. Allmänt: ondskefull handling, ogärning, illgärning, illdåd.

Finsk beskrivning

vilppi, petos

Veronperinnän yhteydessä esiintyvä virkarikos, joka kohdistuu valtiota tai yksittäistä henkilöä vastaan. Muutoin: paha teko.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 934–935.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 159.

Andra språk

Dåtida finska vilpinteko, konnankoukku