Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskt riddarkollegium för utbildningen av adelns söner. Kollegiet grundades i Stockholm 1625 och öppnade året därpå. Verksamheten organiserades av Johan Skytte. Kollegiet verkade till 1629, då pesten avbröt arbetet. Det avskaffades 1632.

Finsk beskrivning

Collegium illustre

ruotsalaisia aatelisnuoria kouluttanut kollegium-muotoinen oppilaitos

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , b.

Andra språk

Latin collegium illustre

Synonymer

collegium regium et illustre