Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Rikets ständers banks lånekontor.

Finsk beskrivning

pankkiasiamies

Valtakunnan säätyjen pankin lainakonttorin virkamies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 33 (bankombudsman).

Andra språk

Inga termer på andra språk