Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid ständernas bankofullmäktiges kansli eller expedition sedan 1667, från 1747 sekretariat och expedition. Den närmaste överordnade var bancosekreteraren.

Finsk beskrivning

Valtakunnan Säätyjen Pankin kanslisti*

Vuodesta 1667 lähtien toiminut virkamies säätyjen pankkivaltuuston kansliassa tai toimituskunnassa, vuodesta 1747 eteenpäin sihteeristössä ja toimituskunnassa. Hänen esimiehenään toimi pankkisihteeri.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1667–1809
(i Sverige 1866)

Synonymer

cancellist i bancocancelliet
kanslist i bankokansliet
Riksens ständers bancocancellist
Riksens ständers bankokanslist