Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den centrala enheten för Finlands Bank, vilken koordinerade bankverksamheten under ledning av direktionen för Finlands Bank. Den högste tjänstemannen på huvudkontoret var sekreteraren i direktionen för Finlands Bank. År 1897 utgjordes de övriga högre tjänstemännen av en ombudsman, kamrerare, en överkassör, kassörer, en växelkassör och en biträdande växelkassör.

Finsk beskrivning

Suomen Pankin pääkonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Kuusterä, Antti & Juha Tarkka , Suomen Pankki 200 vuotta , Helsinki: Otava 2014 .