Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk grundat 1919 i och med regeringsformen för övervakningen av statsfinanserna genom revisionsverksamhet. Revisionsverket inledde sin verksamhet 1924 under Finansministeriet också som förvaltningsrättslig domstol och besvärsdomstol i anmärkningar om statsräkenskaper. Revisionsverket leddes av ett revisionsråd. Revisionsverket ersattes 1948 med Statens revisionsverk.

Finsk beskrivning

Revisiolaitos

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1923: nr 301: 988 (indragningen) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1923: nr 309: 1047 (instruktion för verket) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1926: nr 126: 299 (ändring av uppgifterna) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1931: nr 401: 969 (indragning av tjänsterna) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 13.