Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel i Finland och Ryssland för civila ämbetsmän, med rang motsvarande kapten.

Finsk beskrivning

kollegiasessori

Suomessa ja Venäjällä käytössä ollut virkanimike, joka vastasi arvoltaan kapteenia.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 183 (kollegiiassessor).

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 227.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV: 1199. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska kollegineuvos, kollegiasessori