Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räkenskapskontor i anslutning till postdirektionen med det huvudsakliga ansvaret för postväsendets ekonomiska förvaltning.

Finsk beskrivning

Postin johtokunnan tilitoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1811–1881