Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under lilla ofreden benämning på den tjänsteman som av de ryska myndigheterna tillsattes som chef för postväsendet i hela det ockuperade Finland.

Finsk beskrivning

postitirehtööri, ylipostitirehtööri

Suomen postitoimen johtaja valloitetussa Suomessa isonvihan aikana.

Källor

Inga källor